Thursday 31 January 2013

Munch-året 2013 / The Munch Year 20132013 markerer 150 år siden den norske maleren Edvard Munch (1893 - 1944) ble født. Dette feires i Norge med en rekke aktiviteter i løp av året, blant dem en stor utstilling, omvisninger, en bok, konserter, forelesninger og mye mer. En egen nettside har blitt laget for prosjektet, kalt "Munch150"

2013 marks 150 years since the Norwegian painter Edvard Munch (1863 -1944) was born. This will be celebrated in Norway with a series of events throughout the year, amongst them a big exhibition of his works, tours, a book, concerts, talks and much more. A dedicated website has been created for the project, called "Munch150". 

Edvard Munch. The Scream (pastel version). 1895. Source: Wikipedia.
Maleriene hans er kjente for deres moderne uttrykk, psykologiske dybde og flytende fargestrømmer. Munch var en av pionerene for den ekspresjonistiske retningen innen malerkunsten. Som en beundrer ville jeg gjerne bidra på min egen måte, ved å lage en serie med Munchkunstskiver i år. Jeg startet med hans mest kjente verk, "Skrik", som har blitt et symbol på det moderne menneskets universelle angst. 

His paintings are renowned for their modern feel, psychological depth and flowing color streams. Munch is regarded as a pioneer in the Expressionist movement in modern painting. As an admirer, I wanted to contribute in my own way, by creating a series of Munch art toasts this year. I started out with his most well known work, "The Scream", which has become a symbol for the universal anxiety of modern man. 


For å lage det første verket smørte jeg kremost på skiven for å skape en nøytral bakgrunn. Himmelen består av gul og rød paprika, mens landskapsdetaljene til høyre er biter av svart oliven. Rekkverket er en selleristang som jeg har skåret til. Den skrikende figuren har fått grønn paprikakropp, osteskivehode og armer samt olivenansiktstrekk. Helt på enden står en annen ensom paprikafigur. Det var en morsom skive å lage selv om den krevde ganske mye detaljarbeide. 

To make this first piece I first spread cream cheese onto the toast to create a neutral backdrop. The sky consists of yellow and red bell pepper, while the landscape detail to the right is pieces of black olive. The banister is made of a carved out celery stalk. The screaming figure itself has a green bell pepper body, cheese slice head and arms and olive facial features. At the very end another lonesome bell pepper figure rests. It was quite a fun toast to make even though it required quite a lot of detail work. 

Various works by Edvard Munch. Main source: Wikipedia/Google Art Project.
Hva som blir det neste verket vet jeg ikke helt selv enda, men det er i allefall mye spennende å bli inspirert av, jeg gleder meg til dette prosjektet! 

I haven't decided what to make next but there is certainly a lot of exciting paintings to be inspired by, I'm really looking forward to this project! 

Love, Ida 

Sunday 27 January 2013

Ukens frokoster uke 4 / Week 4 in Breakfasts


Denne ukens frokoster har vært litt av alt. Det startet på mandag med et solsikkerundstykke med solsikke laget av ost og oliven. Jeg lar meg ofte inspirere av navnet på tingene, så her var det en direkte link. På tirsdag laget jeg pandahavregrøt med blåbærsyltetøy og banan, en riktig deilig start på dagen. Smaken og kombinasjonen av ingredienser er viktig når jeg lager måltidene mine, ettersom jeg spiser dem alle. 

This weeks breakfasts have been a little bit of everything. It started off on Monday with a sunflower bun with a cheese and olive sunflower on top. I'm often inspired by the names of things, so this was a direct link. On Tuesday I made a panda oatmeal bowl with blueberry jam and banana, a really delicious start of the day. The taste and combination of flavours is important when I make my meals, as I do eat them all. 


Kilde/source: http://www.vangoghgallery.com/ 
På ondag var det tide med en ny frokost med solsikketema, med et nytt tillegg til min kunstskive-serie. Denne gangen var jeg inspirert av de kjente maleriene til Vincent van Gogh. Den nederlandske maleren laget to solsikkeserier, en med blomstene liggene på bakken (Paris-serien), og et senere sett med blomstene i en vase (Arles-serien). Jeg foretrekker sistnevnte og brukte bildet over som mitt utgangspunkt da jeg laget kunstskiven. Solsikkene er laget av aprikos og rosiner, i en fikenvase. Bakgrunnen er yogurt og pasjonsfruktsyltetøy.  

On Wednesday it was time for another sunflower themed breakfast, with an entry in my Art Toast Series. This time I was inspired by the famous painting(s) by Vincent van Gogh. The Dutch painter did two sunflower series, on of the flowers lying on the ground (the Paris series) and a later set with the flowers in a vase (the Arles series). I prefer the latter and used the above image as my starting point when creating the toast version. The sunflowers are made up by apricots and raisins, in a fig vase. The background is yogurt and passion fruit curd.   
Kilde/source: www.twitter.com/NRKSF
Torsdagsinnlegget på Instagram var en pannekake jeg laget til NRK Sogn og Fjordane da jeg var frokostgjest der forrige torsdag. Jeg lastet det opp denne uken fordi jeg fikk en plutselig overnattingsgjest og ville ikke plage dem med mitt mer omstendelige frokostrituale. ;-) Hesten er en pannekake pyntet med gresk yogurt inspirert av logen til radiokanalen jeg var på. 

The Thursday post on Instagram was a pancake I did for the Norwegian Broadcasting (NRK) when I was a guest in a breakfast show last Thursday. I uploaded it this week because I got a surprise overnight guest and didn't want to bother them with my now more elaborate morning "ritual". ;-) It's a pancake topped with greek yogurt inspired by the logo of the radio channel I was on. 

Kilde/source: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6236941 
Fredag hadde jeg et besøk på morgenen som jeg skal komme tilbake til, men da ville jeg i hvertfall lage noe veldig norsk. Jeg tok derfor utgangspunkt i en av de mest utbredte nasjonalromantiske klisjeene, nemlig "elg i solnedgang". På slutten av 1970-tallet hang slike bilder på svært mange vegger rundt omkring i de norske hjem.  Jeg laget elgen av én skive, som jeg skjærte ut slik at delen under magen ble ansiktet på elgen. Deretter ble den dekorert med eplehorn og sol av appelsin og eplebiter. Jeg la ved et kiwitre og et par blåbær for å lage skogsstemning, men sistnevnte ble heller tolket som elgbæsj, som var litt morsomt. Ting blir aldri helt slik jeg hadde planlagt, av og til kan det bli bedre også.  

On Friday I had a visit in the morning which I will come back too, but I wanted to make something really Norwegian. My starting point was one of the best known national clichées, the "elk at sunset". At the end of the 1970s national romantic paintings like the one above was hanging in most Norwegian homes. I carved out an elk from one piece of bread, by making the part between the legs into a head. Then I added apple antlers and a sun made out of oranges and apple pieces. A kiwi tree and blueberries were added for forest effect but the latter was interpreted as elk pooh, which was kind of hilarious. Things don't always turn out the way I planned them, sometimes they're better too. 

Kilde/source: Wikipedia
Hufsa i Mummidalen var omtrent det skumleste jeg visste da jeg var liten. Hennes kalde blikk, vide munn og frysende effekt kan skremme enhver. Men hun er jo egentlig bare ensom og søker varme, men alle frykter unna - dette er jo litt trist også. Min Hufse er laget på en brødskive med blåbæryogurt (blåbærsyltetøy blandet med gresk yogurt) for å få den riktige fargen. Ansiktsdetaljene og hendene er skåret ut av svisker. 

The Groke from the Moomin valley stories was about the most scary thing I knew about when I was a child. Her cold stare, wide mouth and freezing effect could scare anyone. But in reality she is just lonely and seeks warmth but everyone steers away from her, which I find kind of sad too. My Groke is made out of a piece of bread with blueberry yogurt (blueberry jam mixed with Greek yogurt) to get the right color. The facial details and the hands are carved from prunes. 


Til slutt laget jeg en frokost inspirert av den fine filmen UP, laget av Pixar. Druer har alltid minnet med på ballonger så dette var en perfekt måte å få brukt dem slik. 

Lastly, I did a breakfast inspired by the lovely movie UP, made by Pixar. Grapes have always reminded me of balloons so this was the perfect way to use them in that context. 

Love, Ida 

Tuesday 22 January 2013

Den første matkunstneren / The First Food Artist

Vertumnus, Roman God of the seasons, c. 1590-1. Skokloster Castle, Sweden. Source: Wikipedia.
Jeg vil gjerne dele litt matkunstinspirasjon med dere her på bloggen fremover, så dere kanskje skjønner litt mer av hvor min egen matkunst springer ut fra. I dag starter jeg med kunst helt fra 1500-tallet, det første visuelle beviset på lek med mat. 

Guiseppe Arcimboldo (1527 - 1593) var en italiensk hoffmaler som sees på som den første "matkunstneren" fordi han tidlig laget veldig oppfinnsomme frukt - og grønnsaksportretter. Han malte veldig detaljerte collager av naturlige objekter satt sammen på en slik måte at de skulle se ut som ansikter. Han jobbet ved hoffet til Ferdinand I i Wien, og senere hos Maximillian II og hans sønn Rudolf II i Praha. Bildet over, med tittelen Vertumnus, er ett portrett av sistnevnte som består av ulike frukter og grønnsaker. 

I want to share some food art inspiration with you here on the blog, so you can understand a bit more where my own food art comes from. Today I'm starting off with art from the 1500s, the very first visual proof of someone playing with food. 

Giuseppe Arcimboldo (1527 - 1593) was an Italian court painter, who is considered to be the first "food artist" because of his highly imaginative fruit and vegetable portraits. He painted very detailed collages of natural objects put together in such a way that they were meant to resemble faces. He worked at the courts of Ferdinand I in Vienna, and Maximillian II and his son Rudolf II in Prague. The picture above, titled Vertumnus, is a portrait of the latter made up by various fruits and vegetables. 

The Four Seasons, 1563 - 1573. Source: Wikipedia. 
Hans mest berømte serie kalles "De fire årstider" og inneholder 4 portretter, ett for hver sesong laget med typiske elementer for hver av dem. "Våren" (fra venstre) består derfor av 80 forskjellige identifiserbare planter og blomster, mens "Sommeren" har fått et ansikt av frukter og en kropp av hvete. "Høsten" er et et sammensurium av blader, frukter og sopp, mens "Vinteren" er komplekst sammensatt av bark, løv og frukter.  

His most famous series is titled "The Four Seasons" and features 4 portraits, one for each season made up by their typical elements. "Spring" (from the very left) consists of 80 different identifiable flowers and plants, while "Summer" has a face of fruits and a body of wheat. "Autumn" is a collection of leaves, fruits and mushrooms, and lastly, "Winter" is a complex portrait of bark, leaves and fruits. 

Fruits in a Basket or Vaso Reversibile, c. 1590. Source: Wikipedia. 
Vegetables in a Bowl or The Gardner, c. 1590. Source: Wikipedia. 
Han lagde også en serie med opp-ned-bilder, hvor bildet ser ut som et normalt stilleben en vei og blir et portrett når man snur det på hodet. Veldig underholdende synes jeg! Han var en slags superstjerne på sin tid, men ble siden glemt i et par århundrer før surrealistene gjenoppdaget ham i det 20.århundre. Det jeg liker med maleriene hans er måten de får deg til å se annerledes på mat, det gir en ny dimensjon. Dette inspirerer meg når jeg lager matkunst selv.

He also created a series of flip over images, where the image looks like a normal still life one way and a portrait the other way. Highly amusing stuff I think! He was quite a superstar in his day but was then forgotten for a couple of centuries until the Surrealists rediscovered him in the 20th Century. What I like about his paintings is the way they force you to look at food differently, as having another dimention. This inspires me when I make food art.  

Love, Ida 

Sunday 20 January 2013

Ukens frokoster + media / The Week in Breakfasts + Media


Det har vært en ganske vanvittig uke i forhold til mediaopptredener, med artikler i Norges to største aviser, VG og Aftenposten, der sistnevnte også la ut video, samt at jeg var frokostgjest på NRK Sogn og Fjordane radio på torsdag. Jeg er såklart veldig glad for at så mange er interestert i det jeg gjør, så selv om det har vært travelt, er jeg veldig takknemlig. Jeg vil gjerne legge ut artiklene og link til videoen her, i tillegg til å oppsummere ukens frokoster som vanlig.

It's been quite a crazy week in terms of media appearances, as there has been articles in the two biggest Norwegian newspapers with one of them also posting a video, plus I've been on a radio show. I'm of course very happy that so many people are interested in what I do, so even though it's been busy, I'm very grateful. I wanted to show you the articles and a link to the video in this post, in addition to summing up the weekly breakfasts as usual. 


Først ute var VG på fredag. Denne artikkelen er bare tilgjengelig under den betalte tilgangen VG pluss på nettet, men jeg har scannet inn teksten og lagt den på min oppdaterte mediaside for de som vil se.  Aftenpostens artikkel kan finnes her og den tilhørende videoen kan ses her. 

First out was VG on Friday. The article is only available in the paid section online, so I've scanned the text and put it on my updated my media page. The Aftenposten article on Saturday is found online here. Click to see the video on Aftenpostens webpage. 

Kilde/source: http://blogg.godtbrod.no/
Så til ukens frokoster. Mandagen startet i velpleiens tegn med et bilde fra min serie av rundstykker jeg har laget i samarbeid med Godt Brød. Mange starter året med å ta litt ekstra godt vare på seg selv, og da passer vel en ansiktsmaske ypperlig.

And now the breakfasts of the week. Monday started off in the spirit of well being with a picture from my series I've made in collaboration with the organic bakery chain Godt Brød. A lot of you are starting the year by taking extra good care of yourself, so I figured a facial mask should fit excellently. 


Den neste frokosten var en tallerken inspirert av coverbildet til skrekkfilmen "Haisommer". Selv om jeg aldri har vært i nærheten av haier skremmer de meg. Jeg har ikke turt å se filmen selv, men tenkte jeg kanskje kunne overvinne litt av frykten ved å lage en søt frokostversjon av den ikoniske filmplakaten. På et vis tror jeg det fungerte.

Next up was a plate inspired by the cover of the horror movie "Jaws". Even though I've never been in the vicinity of sharks, they really frighten me. I haven't dared to see the movie but thought I might conquer some of the irrational fear by making a cute breakfast version of the iconic poster. In a way I think it worked.

På onsdag var jeg litt lei av matkunsten, og ville heller fokusere på skjønnheten som det enkle representerer. Jeg la derfor ut et bilde av en kaffekopp og en grapefrukt. Kombinasjon av disse to fungerer faktisk, selv om begge er syrlige. Jeg spiste yogurt med hjemmelaget frokostblanding ved siden av.

On Wednesday I felt a bit fed up with the food art, and I wanted to explore the beauty of the simple in posting a coffee and grapefruit photo. The combination of the two actually works, even though they are two acidic components. I had some yogurt and homemade granola on the side. 

Torsdagsfrokosten var en slags fantasifugl med salatvinge, eggeøye og paprikanebb- og ben.

The Thursday breakfast was a sort of fantasy bird with a lettuce wing, egg eye and bell pepper beak and legs. 

Kilde/source: VG
På fredag la jeg ut kuen jeg laget til VG, der ansiktet består av en skive med brunost, hvitost, blåbær og druer. Jeg la til et par blomster av sukkererter og cherrytomater og en aprikossol på tallerkenen slik at det skulle bli et slags landskap. 

On Friday I posted the cow I made for the newspaper VG, where the face is a slice of bread with Norwegian brown cheese, white cheese, blueberries and grapes. I added a couple of flowers made of sugar snaps and cherry tomatoes plus an apricot sun to make a sort of landscape. 

Kilde/source: Aftenposten.noDen hvite malen som jeg laget for Aftenposten ble lagt ut på lørdag. Den består av en hvalformet pannekake med blåbærøye og druemunn, samt et maritimt miljø av de samme ingrediensene rundt. Ved å lage den hvit ønsket jeg å gi assosiasjoner til den litterære klassikeren "Moby Dick" der hovedpersonen for evig søker etter sin hvite hval.

The white whale that I made for the newspaper Aftenposten was the Saturday post. It consists of a whale shaped pancake with blueberry eye and red grape mouth and a surrounding seascape made with the same ingredients. By making it white I wanted to give associations to the literary classic "Moby Dick" where the main character is eternally seeking his white whale. 


Til slutt kom de fire russiske dukkene kalt matryoshka. Jeg dedikerte denne til alle mødre, og spesielt til minne om min egen, som gikk bort for akkurat et år siden i dag. Hun fikk dermed dessverre ikke sett mine frokostkreasjoner og oppstyret rundt dem, men jeg vet i hjertet mitt at hun ville elsket det. 

Finally, the four Russian nesting dolls, or matryoshkas. I dedicated this to all mothers, and in particularly in memory of my own, who passed away exactly a year ago today. Unfortunately she didn't get to experience my breakfast creations and all the attention they have received but I know in my heart she would have loved them.

Love, Ida

Saturday 19 January 2013

Min sunne pannekakeoppskrift / My healthy pancake recipe


Søndager hos meg betyr vanligvis at det er pannekaker til frokost. Jeg foretrekker de tykkere, mer amerikanske typene, men ikke sukker og fettinnholdet disse tradisjonelt har (bortsett fra til spesielle anledninger). Jeg tror jeg har funnet min perfekte kombinasjon i disse cottage cheese-pannekakene med banan og havre som jeg har justert over årene. Mange lignende oppskrifter finnes på nettet, her presenterer jeg den jeg bruker. Det høres kanskje rart ut å putte cottage cheese i pannekaker, men tro meg, du vil knapt merke at det er der. Det gir bare deilig tykkhet og tekstur. Bananen sørger for akkurat passe søthet, bruk helst en godt moden en. 

Sundays at my house usually means pancakes for breakfast. I prefer the thicker more American type but not the associated sugar and fat content (except for special occasions). I think I've find my perfect combination in these banana oat cottage cheese pancakes, that I've fine tuned over the years. There are many similar recipes online, this is just the version I'm using. It might sound strange to put cottage cheese in pancakes but trust me, you'll hardly know it's there. It's just providing some delicious thickness and texture. The banana adds just a hint of sweetness, preferably you should use a ripe one. Etter at jeg begynte med matkunst fant jeg ut at pannekakene også egner seg godt for dette formålet ettersom de er ganske så stabile når de stekes. Røren er så tykk at den ikke renner utover etter at den er tømt i pannen, og dette er viktig når man lager ulike pannekakefigurer. 

After I started doing food art, I found that the pancakes are also quite suited for this purpose too due to their relative stability when cooked. The batter is so thick it doesn't run very much once it's poured into the frying pan, and this is important when making different pancake shapes. 

Grunnoppskriften er som følgende (nok til 2 sultne personer):

Vått: 
1/2 boks cottage cheese (ca 150 gram)
2 egg
1 medium banan, moden

Tørt: 
1/2 dl havregryn
1/2 dl fint sammalt mel
1 ts bakepulver
1/2 ts salt 

The basic recipe is as follows (enough for 2 hungry people):

Wet:
1/2 box cottage cheese (approx. 150 grams)
2 eggs
1 medium banana, ripe 

Dry:
1/2 dl oatmeal
1/2 dl fine whole wheat flour
1 tsp baking powder
1/2 tsp salt Første steg er å finne frem de våte ingrediensene (cottage cheese, egg, banan). Mos disse enten godt for hånd eller bruk en food processor for å få en veldig jevn røre. Jeg bruker minihakkeren som hører til stavmikseren min for å gjøre dette. 

First, assemble the wet ingredients (cottage cheese, eggs, banana). Either mash these well together by hand or use a food processor to get a really fine batter. I use the mini chopper attachment to my hand blender to do this step. 
Når det våte er godt blandet (og helst ikke med så mye søl som meg), tøm det oppi en bakebolle. Miks de resterende (tørre) ingrediensene sammen og rør dette inn. Juster med mer mel eller litt melk hvis konsistensen ikke er slik du liker det. Dette er ingen eksakt oppskrift, og våtheten avhenger av hvor stor banan du bruker. 

Once the wet is well blended (preferably without spilling as much as I did), transfer to a baking bowl. Mix the rest of the ingredients (dry) and stir it all together into a thick batter. Adjust with more flour or a bit of milk if the consistency isn't to your liking. This is not an exact recipe, and the wetness depends on the size of the banana you use. Røren skal være ganske så tykk, slik at det tar litt tid før den glir av skjeen. 

The batter should be quite thick though, taking a while to fall off the spoon. 


Noen ganger har jeg i litt ekstra smak i røren ved å tilsette kanel, kardemomme eller vanilje. Dette er selvsagt frivillig. Linfrø tilsettes også av og til, for å gi ekstra fiber. Merk at sistnevnte gjør røren betydelig tykkere, så da må du kanskje ha i mindre mel eller melk.

Sometimes I like to add a bit of extra taste to the batter in the form of cinnamon, cardamom or vanilla. These are optional. Flaxseeds are also added sometimes, to give a little extra fiber. Please note that flaxseeds make the batter considerably thickers, so you'll have to adjust the amount of flour or add some milk if you use it. 


Varm opp olje eller smør i en stekepanne på middels varme. Legg på en stor klatt som du smører utover i den ønskede form. For å gjøre matkunst på frihånd er det ofte praktisk å ha en vanlig bordkniv tilgjengelig så du kan glatte ut kanter og justere litt underveis.

Heat oil or butter in a flying pan over medium heat. Add a big dollop of batter that you spread into the desired shape. To make food art pancakes, it's often useful to have a knife available so you can even out edges and adjust along the way.  


Noen ganger bruker jeg er spruteflaske for å lage de mer avanserte pannekakefigurene. Jeg kommer tilbake med mer om dette senere. 

I sometimes use a pastry bottle to help me create the more exact pancake shapes. I will come back with more about this later on. Stek pannekakene til de er gyldne, og snu. Nyt med fersk frukt, yogurt og lønnesirup - det er min favoritt i alle fall! 

Fry until golden brown, then flip it over. Enjoy with fresh fruits, yogurt and maple syrup - at least that´s my favorite! 

Wednesday 16 January 2013

Matkunst på 5 minutter / 5 Minute Food Art

I mesteparten av min matkunst håper jeg å å kunne presentere morsomme måltider som er enkle og raske å lage med kun et par basisingredienser. Ganske mange av matkunstkreasjonene jeg har laget tar kun 5 minutter (eller mindre) å lage etter at du har satt ut ingrediensene. Dette innlegget vil dra frem et par av disse og gi litt instrukser.

In most of my work, I aim to provide you with fun meals that are easy and quick to make with just a few basic ingredients. Quite a few food art pieces I've done only take 5 minutes (or less) to make once you've set out the ingredients. This post shows you some of them and provides some instructions.

Først ute er den deilige "iskremen". For å lage denne trenger du: 1 banan, 1 skive ristet brød og litt peanøttsmør. Kirsebæret og solsikkefrøene er valgfritt ekstrautstyr som du kan bruke dersom du har dem tilgjengelige. Skjær skiven i en avrundet trekantform som du smører med peanøttsmør, legg på solsikkefrø i mønster om du vil. Legg skiven på en tallerken. Kutt bananen i skiver og dander som på bildet. Plasser et kirsebær øverst dersom du har.

First off is the delicious "icecream cone". To make this you need: 1 banana, 1 piece of toast and some peanut butter. The cherry and sunflower seeds are optional garnishments if you have them available. Cut the toast into a rounded triangular shape and spread with peanut butter, decorate with sunflower seeds if you want. Put it on a plate. Slice the banana into even bites and place them like the photo shows. Decorate with a cherry on top if you have one. 


Den neste er polarbjørnen. Dette er simpelten 1,5 polarbrød (valgfri type, jeg brukte fullkorn), kremost, 1 svart oliven og litt rød paprika. Smør et polarbrød med et jevnt lag kremost. Skjær en oliven i skiver på tvers, bruk to skiver som øyne, del to andre i to (så du får fire biter) og legg på som ører og munn. Bruk enden av olivenen som nese. Skjær av tre strimler med paprika som plasseres som et skjerf nederst på brødet. Dersom du vil kan du skjære av biter av et polarbrød til for å forme poter.

Next up is the polar bear. This was made using a special type of Norwegian soft bread but you can use any type of circular bread you have available. You simply take 1,5 round breads, cream cheese, 1 black olive and some red bell pepper. Smear the bread with an even layer of cream cheese. Slice the olive into slices, arrange two as eyes, cut two others in half (so you have four pieces) and use as ears and mouth. Take the end of the olive as a nose. Slice off three bits of bell pepper and arrange at the bottom of the bread to make a scarf. Cut smaller bits of the bread to form paws if you'd like.

 
Løvehavregrøten er like enkel å lage. Ingrediensene er 1 bolle havregrøt, 1 rødt eple og en håndfull med rosiner. Kok havregrøt og putt i en stor bolle. Skjær eplet i tynne skiver og legg disse med skinnsiden opp rundt kanten på bollen. Kutt av en trekant til nese, og sett på rosinøyne- og munn. Ferdig på ingen tid!

The lion oatmeal is similarly easy to make. The ingredients are 1 bowl of oatmeal, 1 red apple and a handful of raisins. Cook oatmeal and place in a bowl. Slice the apple into thin slices and place around the edge of the bowl. Cut off a triangular piece to make a nose. Add the raisin eyes and mouth. Done in no time! 

Til slutt denne gang kommer klementinfisken, som kan være en moro fruktsnack å servere. Denne inneholder 1 klementin, 6 blåbær, 1 kiwi og bittelitt yogurt. Del klementinen i to like deler. Ta av en båt og del den i to, legg til side et øyeblikk. Plasser den ene klemtinhalvdelen på et fat. Spred ut båtene på del to litt slik at det ser ut som en gullfiskehale, legg ved siden av. Ta den delte klementinen og plasser over og under som finner. Skjær av en bit av skall (eller gul frukt) for å lage munn. Ha på ørlite yogurt (helst tykk gresk) med et blåbær oppå som øyne. Dander ønsket antall blåbær som luftbobler. Skjær av yttersidene på en kiwi og kutt opp som sjøgress. 

Out last this time is the clementine fish, which can be a fun little fruit snack to serve. This is made of 1 clemetine, 6 blueberries, 1 kiwi and a tiny bit of yogurt. Separate the clementine into two equal halves. Break off one piece and slice it in two, put aside for a second. Place one half of the clementine on a plate. Take the other half and spread out the individual pieces so it better resembles a goldfish tail, put it on the plate. Find the piece you sliced in two and place the parts so they look like fins. Slice off a piece of clementine skin (or  to make the mouth. Add a tiny bit of yogurt (preferably thick greek) with a blueberry on top to make an eye. Arrange an optional number of blueberries to make bubbles. Slice off the outer sides of a kiwi and cut it slightly to make the seaweed.

Jeg håper dere har en kreativ og morsom uke!

I hope you're having a creative and fun week! 

Love, Ida 

Sunday 13 January 2013

Ukens frokoster / The Week in Breakfasts

I stedet for å legge ut alle bildene mine her også, ønsker jeg å innføre et ukentlig oppsummeringsinnlegg der jeg skriver litt om frokostene som har vært og andre hendelser for idafrosk. Denne uken her har vært veldig hektisk: Jeg lanserte bloggen min på tirsdag (derav ingen frokostinnlegg den dagen) og ble anbefalt av Instagram på torsdag, med det resultat at 25,000 nye følgere fant veien til siden min. Jeg har gjort et par intervjuer (bl.a på NRK.no) og fått et overveldende antall likes og kommentarer på Instagram. Takk til dere alle, "gamle" og nye følgere!

In stead of posting all of my pictures on this page, I'm doing a weekly post that sums up the breakfasts I've done and other idafrosk events. This week has been quite hectic: I launched my blog on Tuesday (hence no breakfast posts that day) and was recommended by Instagram on Thursday, leading 25,000 new followers to my site. I've done a couple of interviews (among them the Norwegian broadcasting corporation's website) and received an overwhelming amount of likes and comments on Instagram. Thanks to everyone, both "old" and new followers!

 

Nå over til frokostene som jeg la ut i uke 2 av det nye året 2013. Jeg startet uken med et ekte grønt monster, med skumle øyne og skarpe banantenner, i tråd med manges nyttårsforsett om å starte et nytt sunt liv. Grønne smoothier ser egentlig ganske skumle ut i seg selv, men denne blandingen av pære, ingefær, spinat og sitronjuice var overraskende smakfull. 

So, over to the breakfasts posted in week 2 of the new year, 2013. I started off the week with a true green monster, with googely eyes and sharp banana teeth, in the spirit of people having new years resolutions to start healthier lives. Even though those green smoothies look quite scary in themselves, this mix of pear, ginger, spinach and lemon juice was surprisingly fresh tasting. 

På tirsdag ble bloggen lansert og det var da ingen frokost. Jeg kom tilbake med et papegøyelignende vesen laget av minipaprika og agurk på ristet brød på onsdag. En av følgerene kommenterte at tittelen "Toast Defender" (brødforsvarer) hadde passet, for et fantastisk forslag!

Tuesday featured a post about the blog launch and no breakfast. I came back with a parrot like creature made with mini bell peppers and cucumber on toast on Wednesday. A user commented that I should have named it, "Toast Defender", such a great suggestion! 

Torsdag var bursdagen min og kjæresten min tok utfordringen med å lage matkunst til frokost i sengen på strak arm, hans første forsøk. Jeg ble veldig sjarmert av det søte kyssende paret. På fredag la jeg ut et bilde i kunsttoast-serien, der jeg gjenskaper kjente bilder av malere på brødskivelerretet. Denne uken var det en enkel bokstavlig "banan på skiven", en referanse til det ikoniske trykket Andy Warhol lage til omslaget på et album for bandet Velvet Underground & Nico i 1967. Se det opprinnelige verket under.  

Thursday was my birthday, and my boyfriend took the challenge of creating a food art breakfast in bed for me, his first time doing food art. I was very charmed by the sweet kissing couple of course. On Friday I posted a picture in the Art Toast Series, which features works by famous artists on the canvas of bread. This week a simple literal "banana on toast", a reference to the iconic art work Andy Warhol created for the cover of a album by the band Velvet Underground & Nico in 1967. See below for original photo. 


I helgene har jeg mulighet til å bruke litt mer tid på å lage matkunsten min. På lørdag la jeg ut en pannekake og frukt-versjon av omslaget på novellen "Den lille prinsen" av Antione de Saint-Exupéry fra 1943, som jeg er veldig glad i. Det virket som om følgerne mine også likte den godt! Denne tok litt tid å lage, grunnet en del pirkearbeid, men det var absolutt verdt det.

The weekends are a time when I have the opportunity to spend more time on my food art pieces. For Saturday I posted a pancake and fruit version of the cover of the 1943 novella "The Little Prince" by Antoine de Saint-Exupéry, which I love. It seems a lot of my followers liked it too! This took a bit of time to make because of a lot of detail work but it was definitely worth it.


Til slutt, på søndag denne uken laget jeg et sconesekorn med tittelen "Don't Go Nuts", hvor den "tradisjonelle" nøtten hadde blitt erstattet av et jordbær. Det er viktig med variert kost tross alt, og det sunne jordbæret veide vel opp for at jeg brukte Nutella som pålegg. ;)

Lastly, the Sunday breakfast this week was a scone squirrel under the title of "Don't Go Nuts", where the "traditional" nut had been replaced by a strawberry. A varied diet is important, and I'm sure that the healthy strawberry made up for using Nutella as spread. ;)

Ha en god uke alle sammen! 

Have a good week ahead all of you!

Love, Ida

Thursday 10 January 2013

Nyttig i matkunstskapet / Useful in the food art pantry

Det finnes noen ingredienser som jeg bruker mye når jeg lager matkunst. Dette er ting som kan være praktisk å ha i skapet uansett, ettersom det er sunne og gode basisvarer. Forskjellen når man skal lage kreativ mat, er at man bør ta mer hensyn til farge, størrelse og tekstur på varene man bruker slik at de sammen kan danne et appetittlig og morsomt måltid. Dette må selvsagt ikke gå på bekostning av god smak.

There are some ingredients that I use frequently when making food art. These are things that are useful to have in your pantry in any case, as they are healthy and good pantry basics. When making creative food it's wise also to take more careful note than usual of the color, size and texture of the components so that they together can create an appetizing and fun meal. This shouldn't compromise taste either of course.


Selve frokostmaten, som brødskivene, havregrøten eller pannekakene, vil jeg komme tilbake til senere. Også selve grunnpålegget, altså osten eller syltetøyet og lignende, tar jeg for gitt nå. Det jeg ønsker å fremheve er de tingene på toppen som gjør maten til kunst.

The breakfast foods themselves, i.e the toast, oatmeal or pancakes, will be featured later. Also the base spread, such as the cheese or jam, will be taken for granted at the moment. What I want to hightlight are the things on top that make the food into art.

Ta et øyeblikk og se på dette matkunstverket, min ode til katteelskerne. Hva er det som gir dette liv? Jeg vil bruke dette som hovedeksempel når jeg presenterer ingrediensene under.

Take a moment to consider the food art piece below, my ode to the cat lovers out there. What is it that brings this into life? This will be my main example when I below show you the ingredients.    


Først, bakgrunnen av deilig peanøttsmør gir dybde og smakfullhet. Peanøttsmør kan brukes til mange ting innen matkunsten, og gir både en næringsmessig og fin effekt når det er brukt riktig. Det samme gjelder for alle typer syltetøy som kan benyttes som dekorasjon eller grunnpålegg. Yogurt, helst den tykke greske typen, er også veldig nyttig. Jeg bruker ofte yogurt for å lage det hvite i øyne.

First of all, the background of lovely peanut butter (my favorite) adds a bit of depth and deliciousness. Peanut butter can be used for many things in food art, and provide a both nutritional and eye pleasing aspect when applied right. The same goes with any kind of jam, that can be used for decoration or the base spread. Yogurt, preferably the thicker Greek kind, is also very useful. I often utilize yogurt to make the white in eyes.  Deretter er det brukt rosiner for å lage kattens øyne. Alle typer tørket frukt, og spesielt da rosiner og tørkede blåbær er gjengangere i det jeg lager. Svisker gir utmerkede neser på grunn av fargen og den litt rynkete huden (slik som en ekte hundenese for eksempel). Aprikoser og gojibær egner seg godt på grunn av de sterke fargene som livner opp.

Then, raisins are used to create the eyes of the cat. All kinds of dried fruit, and especially raisins and dried blueberries are recurring ingredients in my food art. Prunes make excellent noses because of their color and the slightly wrinkled skin (just like a real dogs nose for instance). Apricots and goji berry are nice because of their strong colors that liven things up.


Så legges gresskarfrø på som en grønn pupill. Frø i ulike former, størrelser og farger er gode å ha for å lage detaljerte dekorasjoner. Bildet viser de jeg bruker oftest, fra toppen: kokosflak, kokosmasse, solsikkefrø, gresskarfrø og linfrø.

Next, pumpkin seeds are added to make a greenish pupil. Seeds in various shapes, sizes and colors come in handy when you are making detailed decorations. This photos shows those that I use most frequently, from the top: coconut flakes, shredded coconut, sunflower seeds, pumpkin seeds and flaxseed.  


Kattens værhår er skapt av ferdigkjøpte mandelflak, og disse kunne jeg knapt klart meg uten på grunn av deres allsidighet. De kan bli taksteiner, fjær eller en gangvei på et blunk! Generelt sett er nøtter både veldig bra for deg å spise samtidig som det ser godt ut. Mine favoritter er i bildet, fra venstre: hasselnøtter, valnøtter, mandelflak, hele mandler og pekannøtter.

The cat's whiskers are created from pre-bought almond flakes, and these are very priced in my kitchen because of their versatility. They can become roofing tiles, feathers or a pathway in a blink of an eye! In general nuts are both very good for you and eye pleasing. My favorites are as pictured, from the left: hazelnuts, walnuts, almond flakes, whole almonds and pecans.  


De siste, og meget avgjørende, detaljene på katten kommer fra bananer, druer og granateplefrø. Jeg elsker frukt og spiser ganske mye i løp av en dag. Matkunsten min reflekterer dette gjennom at det brukes en stort utvalg av disse fargerike ingrediensene. Bananer er veldige enkle å jobbe med, og lager spesielt fine øyne, ører eller munner. Det eneste negative med dem er at de blir fort brune, men dette ordnes ved å tilsette litt fersk sitronsaft. Den mindre størrelsen på druer og bær gjør dem til et fast innslag for meg (i tillegg til at de smaker deilig såklart). Kiwi har en fin grønnfarge, og kan ganske lett formes, mens klementiner gir et velkomment oransje løft til maten.

The cat's final and quite important details come from bananas, grapes and pomegranate seeds. I love fruit and eat quite a lot of it in a day. My food art reflects this in using a wide range of these colorful ingredients. Bananas are very easy to work with, and make particularly nice eyes, ears or mouths. The only downside with them is that they turn brown very quickly but this is easy to fix by just applying a bit of fresh lemon juice. The relatively small size of grapes and berries make them a pantry staple for me (also for their delicious taste of course). Kiwis have a nice green color and are quite easy to shape, while clementines provide a welcome orange pop to the meal.Ikke brukt i akkurat kattekunsten, men likevel veldig viktig, er ulike grønnsaker. Bildet over viser hvordan disse kan brukes. De mest populære hos meg er paprika i ulike farger, tomater (spesielt cherrytomater grunnet størrelsen og søt smak), agurk og sukkererter. Sist er oliven, spesielt de sorte, som er gode å ha tilgjengelige når man lager matkunst av salte ingredienser. Ved kun å kutte en skive har man allerede et øye klart til bruk!

Not used in the cat food art, but nonetheless very important, are various vegetables. The picture above shows you an example. The most popular ones for me are bell peppers in various colors, tomatoes (particularly cherry tomatoes due to their size and sweet taste), cucumber and sugar snaps. Lastly, olives, especially black ones, are good to have on hand when making food art with savoury ingredients. Just cut a slice and you already have an eye ready to use!Det var det, jeg håper dette gav dere litt innsikt i de ulike ingrediensene som brukes i mitt kjøkken.

That was it, I hope this gave you some insight into the various ingredients that are used in my kitchen.

Love, Ida

Ps: I'm featured on the Instagram blog today, what a treat. Take a look: http://blog.instagram.com/post/40169714004/playing-with-food-with-idafrosk-want-to-see 

Pss: I changed to a bilingual setup because so many of my followers are Norwegian, or understand it.
Blogglisten