Thursday 31 January 2013

Munch-året 2013 / The Munch Year 20132013 markerer 150 år siden den norske maleren Edvard Munch (1893 - 1944) ble født. Dette feires i Norge med en rekke aktiviteter i løp av året, blant dem en stor utstilling, omvisninger, en bok, konserter, forelesninger og mye mer. En egen nettside har blitt laget for prosjektet, kalt "Munch150"

2013 marks 150 years since the Norwegian painter Edvard Munch (1863 -1944) was born. This will be celebrated in Norway with a series of events throughout the year, amongst them a big exhibition of his works, tours, a book, concerts, talks and much more. A dedicated website has been created for the project, called "Munch150". 

Edvard Munch. The Scream (pastel version). 1895. Source: Wikipedia.
Maleriene hans er kjente for deres moderne uttrykk, psykologiske dybde og flytende fargestrømmer. Munch var en av pionerene for den ekspresjonistiske retningen innen malerkunsten. Som en beundrer ville jeg gjerne bidra på min egen måte, ved å lage en serie med Munchkunstskiver i år. Jeg startet med hans mest kjente verk, "Skrik", som har blitt et symbol på det moderne menneskets universelle angst. 

His paintings are renowned for their modern feel, psychological depth and flowing color streams. Munch is regarded as a pioneer in the Expressionist movement in modern painting. As an admirer, I wanted to contribute in my own way, by creating a series of Munch art toasts this year. I started out with his most well known work, "The Scream", which has become a symbol for the universal anxiety of modern man. 


For å lage det første verket smørte jeg kremost på skiven for å skape en nøytral bakgrunn. Himmelen består av gul og rød paprika, mens landskapsdetaljene til høyre er biter av svart oliven. Rekkverket er en selleristang som jeg har skåret til. Den skrikende figuren har fått grønn paprikakropp, osteskivehode og armer samt olivenansiktstrekk. Helt på enden står en annen ensom paprikafigur. Det var en morsom skive å lage selv om den krevde ganske mye detaljarbeide. 

To make this first piece I first spread cream cheese onto the toast to create a neutral backdrop. The sky consists of yellow and red bell pepper, while the landscape detail to the right is pieces of black olive. The banister is made of a carved out celery stalk. The screaming figure itself has a green bell pepper body, cheese slice head and arms and olive facial features. At the very end another lonesome bell pepper figure rests. It was quite a fun toast to make even though it required quite a lot of detail work. 

Various works by Edvard Munch. Main source: Wikipedia/Google Art Project.
Hva som blir det neste verket vet jeg ikke helt selv enda, men det er i allefall mye spennende å bli inspirert av, jeg gleder meg til dette prosjektet! 

I haven't decided what to make next but there is certainly a lot of exciting paintings to be inspired by, I'm really looking forward to this project! 

Love, Ida 

No comments:

Post a Comment