Tuesday 22 January 2013

Den første matkunstneren / The First Food Artist

Vertumnus, Roman God of the seasons, c. 1590-1. Skokloster Castle, Sweden. Source: Wikipedia.
Jeg vil gjerne dele litt matkunstinspirasjon med dere her på bloggen fremover, så dere kanskje skjønner litt mer av hvor min egen matkunst springer ut fra. I dag starter jeg med kunst helt fra 1500-tallet, det første visuelle beviset på lek med mat. 

Guiseppe Arcimboldo (1527 - 1593) var en italiensk hoffmaler som sees på som den første "matkunstneren" fordi han tidlig laget veldig oppfinnsomme frukt - og grønnsaksportretter. Han malte veldig detaljerte collager av naturlige objekter satt sammen på en slik måte at de skulle se ut som ansikter. Han jobbet ved hoffet til Ferdinand I i Wien, og senere hos Maximillian II og hans sønn Rudolf II i Praha. Bildet over, med tittelen Vertumnus, er ett portrett av sistnevnte som består av ulike frukter og grønnsaker. 

I want to share some food art inspiration with you here on the blog, so you can understand a bit more where my own food art comes from. Today I'm starting off with art from the 1500s, the very first visual proof of someone playing with food. 

Giuseppe Arcimboldo (1527 - 1593) was an Italian court painter, who is considered to be the first "food artist" because of his highly imaginative fruit and vegetable portraits. He painted very detailed collages of natural objects put together in such a way that they were meant to resemble faces. He worked at the courts of Ferdinand I in Vienna, and Maximillian II and his son Rudolf II in Prague. The picture above, titled Vertumnus, is a portrait of the latter made up by various fruits and vegetables. 

The Four Seasons, 1563 - 1573. Source: Wikipedia. 
Hans mest berømte serie kalles "De fire årstider" og inneholder 4 portretter, ett for hver sesong laget med typiske elementer for hver av dem. "Våren" (fra venstre) består derfor av 80 forskjellige identifiserbare planter og blomster, mens "Sommeren" har fått et ansikt av frukter og en kropp av hvete. "Høsten" er et et sammensurium av blader, frukter og sopp, mens "Vinteren" er komplekst sammensatt av bark, løv og frukter.  

His most famous series is titled "The Four Seasons" and features 4 portraits, one for each season made up by their typical elements. "Spring" (from the very left) consists of 80 different identifiable flowers and plants, while "Summer" has a face of fruits and a body of wheat. "Autumn" is a collection of leaves, fruits and mushrooms, and lastly, "Winter" is a complex portrait of bark, leaves and fruits. 

Fruits in a Basket or Vaso Reversibile, c. 1590. Source: Wikipedia. 
Vegetables in a Bowl or The Gardner, c. 1590. Source: Wikipedia. 
Han lagde også en serie med opp-ned-bilder, hvor bildet ser ut som et normalt stilleben en vei og blir et portrett når man snur det på hodet. Veldig underholdende synes jeg! Han var en slags superstjerne på sin tid, men ble siden glemt i et par århundrer før surrealistene gjenoppdaget ham i det 20.århundre. Det jeg liker med maleriene hans er måten de får deg til å se annerledes på mat, det gir en ny dimensjon. Dette inspirerer meg når jeg lager matkunst selv.

He also created a series of flip over images, where the image looks like a normal still life one way and a portrait the other way. Highly amusing stuff I think! He was quite a superstar in his day but was then forgotten for a couple of centuries until the Surrealists rediscovered him in the 20th Century. What I like about his paintings is the way they force you to look at food differently, as having another dimention. This inspires me when I make food art.  

Love, Ida 

1 comment: