Thursday 14 March 2013

Matkomboer / Food Pairings

Emily Blincoe. Peas & Carrots.
Jeg har nylig fått øynene opp for to kunstnere som gjør veldig relaterte ting med matkunst, men på hver sin unike måte. De har begge profiler på Instagram, men jobber også som fotografer og designere. Den første er Emily Blincoe (@thuglifeforevs), som har laget serien "This Ampersand That", der hun bruker det kjente symbolet for "og" med tradisjonelle matkomboer.

I recently came across two artists that are doing very related things with food art but in their own unique way. They both have Instagram profiles but work as photographers and designers. The first one is Emily Blincoe (@thuglifeforevs), who made the series titled "This Ampersand That" where she uses the known symbol for "and" with traditional food combos.   

Emily Blincoe. Milk & Cereal. 
Emily Blincoe. Mashed potatoes & gravy. 
Emily Blincoe. Cookies & Cream

Den andre kunstneren er David Schwen (@dschwen), som har tatt i bruk symbolikken fra Pantone fargekort for lignende matkombinasjoner i sin serie kalt "Pantone Pairings". 

The other artist is David Schwen (@dschwen), who has taken up the symbols from Pantone color cards for similar food combos as above, in his series called "Pantone Pairings". 

David Schwen. Macaroni & Cheese. 
David Schwen. Pancakes & Syrup.
David Schwen. Strawberries & Chocolate.
David Schwen. Peanut Butter & Jelly. 

Jeg liker veldig godt hvordan de både leker seg med mat og med grafisk design på samme tid. Og selvfølgelig tanken om hvordan enkelte matvarer simpelten hører sammen. 

I love their way of playing both with food and with graphic design at the same time. And of course the thought that some foods are simply meant to be together. 

Love, Ida

No comments:

Post a Comment